<object id="a0l7u"></object>
 1. <acronym id="a0l7u"><strong id="a0l7u"></strong></acronym>
  <pre id="a0l7u"><del id="a0l7u"><menu id="a0l7u"></menu></del></pre>

  1. <object id="a0l7u"><strong id="a0l7u"></strong></object>
  2. <big id="a0l7u"></big>
  3. 核酸提取試劑盒

   核酸提取試劑盒    

   編號 品名 規格
   705001 外泌體分離試劑盒 10次
   706001 外泌體RNA提取試劑盒 50次
   707001 尿液RNA提取試劑盒 50次
   708001-0 全血基因組DNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   708001-1 50次
   708001-2 200次
   708001-3 1000次
   708002-0 血液總RNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   708002-1 50次
   708002-2 200次
   708002-3 1000次
   708003-0 血液DNA/RNA雙提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   708003-1 50次
   708003-2 200次
   708003-3 1000次
   709001-0 組織DNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   709001-1 50次
   709001-2 200次
   709002-0 組織RNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   709002-1 50次
   709002-2 200次
   709003-0 組織DNA/RNA雙提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   709003-1 50次
   709003-2 200次
   710001-0 石蠟切片DNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   710001-1 50次
   710001-2 200次
   710002-0 石蠟切片RNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   710002-1 50次
   710002-2 200次
   710003-0 石蠟切片DNA/RNA雙提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   710003-1 50次
   710003-2 200次
   710004-0 乳腺癌組織石蠟切片RNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   710004-1 50次
   711001-0 細胞DNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   711001-1 50次
   711001-2 200次
   711002-0 細胞RNA提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   711002-1 50次
   711002-2 200次
   711003-0 細胞DNA/RNA雙提取試劑盒(磁珠法) 64次(預分裝)
   711003-1 50次
   711003-2 200次
   021-6915-2771
   瀏覽手機站
   成年动漫H视频无尽视频